İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizin en önemli başarı anahtarı "insan" olduğu fikriyle yola çıktık. Elimizdeki en değerli anahtarla birçok kapıyı açtık. Birçok konuk ağırladık ve kalıcılıklar yarattık.

Bu yüzden şirketimizde İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne büyük bir rol verdik.

İLK HEDEF! İHTİYAÇLAR, SÜREÇ VE SONUÇ!...

İhtiyaçların belirlenmesi ilk hedef! Proje sorumlularımızın, İnsan Kaynakları Departmanı ile ihtiyaç duyulan veya duyulabilecek süreçlerin detaylarını analiz ettiği aşamadır. İhtiyaç duyulan pozisyonun görev tanımı, adayın kişisel ve mesleki yetkinliklerinin belirlenmesi, kurumun beklentilerinin belirlenmesi bu aşamanın en önemli unsurudur. İhtiyaçlar öncesi analiz ve süreç içindeki analiz dikkat ve iyi bir araştırmayla atılacak ilk adımın temellerini oluşturur.

Proje yöneticilerimize bağlı bütün sektörlerdeki uzmanlığa sahip İnsan Kaynakları Uzmanlarımız, belirlenen profildeki tüm adaylara ulaşabilmek için yöntemsel uygulama çalışmalarına başlar. Kullanılan aday veri tabanları ve merkez bina başvuruları titizlikle incelenir. Görev tanımına uygunluğu söz konusu olan bütün cv’ler ile ilgili çalışma süreci başlar. Detaylı bir telefon mülakatından sonra uygunluğu söz konusu olan adaylarla birebir görüşme süreci devreye girer.

İnsan Kaynakları Uzmanlarımız bu aşamada adayın mesleki ve kişisel yetkinliklerini ortaya çıkarabilmek amacı ile yetkinlik bazlı mülakat tekniğini kullanır. Gerektiğinde uygun olan farklı pozisyonlar için testler, Role Play uygulamaları ve ek süreçler devreye girer.

Mülakat süreçlerinde pozisyona uygunluk, yetkinlik, kurum kültürüne sahip olması gibi konularda olumlu değerlendirilen adaylarımız mülakat değerlendirme raporları ile birlikte detaylı referans araştırmasının yapılması sonrasında firma yönetim kuruluna sunulur.

Son aşamada uygun bulunan adaya iş teklifinin yapılması, ücret ve yan hakların aktarılması ve işe giriş için gerekli evrakların düzenlenmesi gerçekleştirilir.

İnsan Kaynakları İşe Alım süreçlerinde uyguladığımız faktörler;

 • Uygun özgeçmişlerin bulunması
 • Özgeçmiş ön değerlendirmelerinin yapılması
 • Telefon mülakatı
 • CV bazlı birebir mülakat
 • Yetkinlik bazlı birebir mülakat
 • Görevlere uygun test, role play ve envanterlerin yapılması
 • Referans araştırmaları
 • Şirket, görev ve sosyal hakların sunumu
 • Teklif görüşmesi organizasyonu
 • İşe giriş evraklarının takibi

Değerlerimiz;

 • Hedef Odaklıyız
 • Sorumluluk Sahibiyiz.
 • Değişime Açığız.
 • Takım Ruhu İle Çalışırız.
 • Verimlilik ve Kalite Odaklıyız.
 • Yüksek Teknolojiyi Kullanırız.

Gelecek İçin...

Şirketimiz dinamik ve yenilikçi bir yapıyla yönetiliyor. Bu nedenle önümüzdeki yıllarda yine ürün ve hizmet kalitemize, gelişimde liderliğimize, sosyal sorumluluk yaklaşımımıza, sağladığımız ve gitgide gelişen hizmetlerimize odaklanmaya devam edeceğiz. Gelecek yıllarda da büyümemizi hızlandırmayı planlıyoruz.

Başarının Sırrı...

Hızlı ve dinamik düşüne gücü, sistematik yapı , güçlü iletişim ağı ve sorumluluk bilinci, sürekli bir sonraki adımı başarıyla atlamamızı sağlıyor. İnsan Kaynakları departmanımızın almış olduğu TSE belgesi doğrultusunda, izlemiş olduğumuz prosedürlerin standartlara uygun olarak yapılması, başarı merdivenini düzgün adımlarla tırmanmamızı sağlıyor. Ekibimizde hızlı adaptasyon, kontrol, dikkat ve disiplin doğrultusunda birlikte büyümeyi hedefleyen takım arkadaşları tercih ediyoruz.

İş Başvuru Formu
* zorunlu alanlar
Kariyer.net Üzerinden İş Başvuruları